Kontakt

Dane teleadresowe

Sekretariat:
Telefon: +48 74 85 18 600
Fax. : +48 74 85 18 610
e-mail: ovatex@ovatex.com.pl

Dział sprzedaży:
Telefon: +48 74 85 18 640
Fax. : +48 74 85 18 624
e-mail: p.matuszkiewicz@ovatex.com.pl

Dział zakupów:
Telefon: +48 74 85 18 623
Fax. : +48 74 85 18 624
e-mail: p.smaga@ovatex.com.pl

SIEDZIBA SPÓŁKI:
58-100 ŚWIDNICA
Ul. Westerplatte 72
www.ovatex.com.pl

KRS : 0000227232
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP : 1010000640
REGON : 020005335

Prezes Zarządu : Ryszard Najdoch
Kapitał zakładowy : 50 000 PLN


Created by BYTECOM