Kontakt

Dane teleadresowe

Sekretariat:
Telefon: +48 74 85 18 600
Fax. : +48 74 85 18 610
e-mail: ovatex@ovatex.com.pl

Dzia sprzedaży:
Telefon: +48 74 85 18 640
Fax. : +48 74 85 18 624
e-mail: p.matuszkiewicz@ovatex.com.pl

Dzia zakupów:
Telefon: +48 74 85 18 623
Fax. : +48 74 85 18 624
e-mail: p.smaga@ovatex.com.pl

SIEDZIBA SPÓŁKI:
58-100 ŚWIDNICA
Ul. Westerplatte 72
www.ovatex.com.pl

KRS : 0000227232
Są d Rejonowy dla Wrocawia - Fabrycznej we Wrocawiu
IX Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego

NIP : 1010000640
REGON : 020005335

Prezes Zarzą du : Marta Baścik
Kapita zakadowy : 50 000 PLN


Created by BYTECOM