Parametry wyrobów Spółki są każdorazowo testowane we własnym laboratorium. Wykonywane są następujące badania:

 • Grubość
 • Wymiary
 • Gramatura
 • Wytrzymałość na zrywanie
 • Wytrzymałość na rozdzieranie
 • Palność
 • Zawartość wilgoci
 • Odporność na zagnicie
 • Odporność na temperaturę
 • Gęstość
 • Sprężystość
 • Zawartość formaldehydu
 • Peeling
Created by BYTECOM.PL