O Firmie

Industrie Maurizio Peruzzo Ovatex Sp. z o.o. jest producentem włókienniczych materiałów wygłuszeniowych i termoizolacyjnych przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego i AGD. Są one wytwarzane z włókien powstałych w wyniku recyklingu materiałów odpadowych w postaci ścinków krawieckich i zużytej odzieży, łączonych przy pomocy żywic proszkowych lub włókien termoplastycznych. Jako surowiec mogą być również wykorzystywane włókna naturalne, takie jak len, konopie lub juta, odpadowe włókna syntetyczne a także granulowana pianka poliuretanowa

Dzięki użyciu materiałów odpadowych jako wsadu surowcowego oraz wysokim parametrom użytkowym, nasze wyroby należą do najbardziej ekonomicznych materiałów izolacyjnych dostępnych na rynku. Jednocześnie ich produkcja przyczynia się wydatnie do zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego poprzez recykling materiałów, które w innym przypadku musiałyby być poddane procesowi utylizacji przez spalanie lub składowanie na wysypiskach. Proces technologiczny także prowadzony jest w warunkach nie obciążających środowiska naturalnego - wszystkie urządzenia są szczelnie zabudowane a powstające w procesie pyły są odsysane i odfiltrowywane.


Od odpadów... ...do filcu

 

Created by BYTECOM.PL